CRS

Tehnička prihvatljivost


UTVRĐIVANJE TEHNIČKE PRIHVATLJIVOSTI BRODICA I JAHTI

Temeljem odredbi "Pomorskog zakonika" (N.N. 181/2004, s dopunama), "Pravilnika o brodicama i jahtama" (N.N. 27/2005, s dopunama), i "Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti" (N.N. 82/2010) za svaku brodicu ili jahtu mora se prije prvog upisa u očevidnik brodica ili upisnik jahti provesti postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti.

Postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za brodice provodi nadležna lučka kapetanija ili ispostava. Iznimno, u slučaju nepotpune ili nejasne tehničke dokumentacije lučka kapetanija ili ispostava može naputiti stranku ovlaštenoj organizaciji (Hrvatski registar brodova - HRB), da ona umjesto kapetanije ili ispostave provede rečeni postupak. U slučaju da ovlaštena organizacija temeljem provedenog postupka utvrdi da je pojedina brodica tehnička prihvatljiva dužna je stranci izdati pisanu "Potvrdu o tehničkoj prihvatljivosti", s kojom stranka dovršava postupak upisa u očevidnik brodica.

Postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za jahte (plovilo za sport i razonodu namijenjeno za dulji boravak na moru duljine trupa veće od 12 metara) provodi se sukladno čl. čl. 39. Odluke o proglašenju izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (N.N. 61/2011). U slučaju da ovlaštena organizacija temeljem provedenog postupka utvrdi da je pojedina jahta tehnički prihvatljiva izdaje se pisana "Potvrda o tehničkoj prihvatljivosti", s kojom stranka nastavlja postupak upisa u Upisnik jahti. Ova potvrda služi i kao osnova prilikom podnošenja molbe za dodjelu imena i pozivnog znaka brodske radio stanice.

Uspješno provedeni postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti ne oslobađa stranku obveze obavljanja inicijalnog tehničkog pregleda plovila (osnovni pregled) u svrhu prvog izdavanja plovidbenih isprava.

Dolje su navedeni svi slučajevi koji se mogu pojaviti u praksi (kliknuti za odabir željenog):

I. JAHTE

  1. Tehnička prihvatljivost za jahte za osobne potrebe - postojeće (polovne) jahte duljine trupa do 24 metra
  2. Tehnička prihvatljivost za jahte za osobne potrebe - nove jahte duljine trupa do 24 metra
  3. Tehnička prihvatljivost za jahte za osobne potrebe - postojeće (polovne) jahte duljine trupa preko 24 metra
  4. Tehnička prihvatljivost za jahte za osobne potrebe - nove jahte duljine trupa preko 24 metra
  5. Tehnička prihvatljivost za jahte za iznajmljivanje - postojeće (polovne) jahte duljine trupa do 24 metra
  6. Tehnička prihvatljivost za jahte za iznajmljivanje - nove jahte duljine trupa do 24 metra
  7. Tehnička prihvatljivost za jahte za iznajmljivanje - postojeće (polovne) jahte duljine trupa preko 24 metra
  8. Tehnička prihvatljivost za jahte za iznajmljivanje - nove jahte duljine trupa preko 24 metra

II. BRODICE

  1. Tehnička prihvatljivost brodica za sport i razonodu za osobne potrebe
  2. Tehnička prihvatljivost brodica za gospodarske namjene
Prijava