CRS

Prvi upis jahte

 • Osnovni pregled je inicijalni tehnički pregled kojeg mora obaviti svaka pojedina jahta (plovilo za sport i razonodu duljine trupa veće od 12 metara) koja se po prvi put upisuje u Upisnik jahti Republike Hrvatske. Osnovni pregled prijavljuje se HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA (HRB)
 • Zahtjevi za opremanjem sigurnosnom opremom jahti hrvatske državne pripadnosti opisani su u "Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti", Odjeljak 2., pog. 5, N.N. 82/2010
 • Zahtjevi za osnovni pregled jahti hrvatske državne pripadnosti opisani su u "Pravilima za statutarnu certifikaciju brodica i jahti", Odjeljak 3., pog. 5, N.N. 82/2010
 • Osnovnom pregledu jahte prethodi postupak utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za prvi upis jahte
 • Za podnošenje zahtjeva utvrđivanjem tehničke prihvatljivosti za izdavanjem "Potvrde o tehničkoj prihvatljivosti radi prvog upisa u upisnik jahti republike hrvatske s tehničkim podacima jahte" i obavljanjem osnovnog pregleda jahte potrebno je faksom (021 358 159, n/p Sektor za koordinaciju), ili dopisom (HRVATSKI REGISTAR BRODOVA, Marasovića 67, 21000 SPLIT, n/p Sektor za koordinaciju) dostaviti ZAHTJEV ZA OSNOVNIM PREGLEDOM JAHTE (u MS Word formatu)
 • Za podnošenje "on-line" zahtjeva za izdavanjem "Potvrde o tehničkoj prihvatljivosti radi prvog upisa u upisnik jahti republike hrvatske s tehničkim podacima jahte" i obavljanjem osnovnog pregleda jahte klikni OVDJE
 • Zahtjev mora biti u potpunosti ispunjen i mora sadržavati sve podatke o tražitelju (točan i potpun naziv pravne ili fizičke osobe koja je vlasnik jahte, adresa, broj telefona, broj telefaksa, ime i prezime odgovorne osobe, itd.)
 • Uz zahtjev mora biti priloženo i slijedeće (ne zahtijevaju se originalni dokumenti, ovjereni prijevodi, ni ovjerene preslike):
  • preslika Potvrde o tipnom odobrenju jahte u skladu s Direktivom (EC Type Examination to 94/25/EC Directive), ukoliko se ista zahtijeva Direktivom s obzirom na primijenjeni postupak ocjene sukladnosti
  • preslika Deklaracije o sukladnosti jahte s Direktivom (Declaration of Conformity to 94/25/EC Directive)
  • ili, ali samo za jahte za osobne potrebe, preslika upisnog lista, plovidbene dozvole ili nekog drugog mjerodavnog dokumenta zemlje članice EEA kao dokaz da je predmetna jahta već bila stavljena na tržište i/ili uporabu unutar EEA
  • ili, ali samo za jahte duljine trupa veće od 24 metra, presliku Svjedodžbe o klasi (Certificate of class)
  • preslika potvrde graditelja (Builder's Certificate)

Za dodatne i detaljne zahtjeve u svezi tehničke prihvatljivosti, zavisno od duljine, namjene i starosti jahte, vidi link na Tehnička prihvatljivost

 • Na osnovu tako dostavljenih dokumenata sukladno čl. 315. Pomorskog zakonika MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE izdaje "Potvrdu o tehničkoj prihvatljivosti radi prvog upisa u upisnik jahti republike hrvatske s tehničkim podacima jahte", a HRB započinje postupak osnovnog pregleda jahte
 • U tom smislu HRB izdaje nalog svom nadležnom područnom uredu za obavljanje osnovnog pregleda jahte (Područni uredi HRB-a: Vela Luka - tel. 020 813 120, Split - tel. 021 408 110, Šibenik - tel. 022 214 975, Zadar - 023 235 981, Mali Lošinj - tel. 051 231 331, Rijeka - tel. 051 671 811, Pula - tel. 052 223 152), te dostavlja pisanu obavijest tražitelju kojem se područnom potrebno obratiti za osnovni pregled jahte
 • Dodatno je direktno od:
  • MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE (Uprava sigurnosti plovidbe, Prisavlje 14, 10000 ZAGREB, tel. 01 6169 111 , faks 01 6196 519) zatražiti dodjelu imena jahte, kao i zatražiti izdavanje ostalih dokumenata neophodnih za upis (informacije o potrebitim dokumentima se mogu dobiti pri Lučkim kapetanijama ili direktno u Ministarstvu), te
  • HRVATSKE AGENCIJE ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE (Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 ZAGREB, tel. 01 700 70 07, faks  01 700 70 70) zatražiti izdavanje "Dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu" (vidi link http://www.hakom.hr/default.aspx?id=349)
 • Osnovni pregled jahte se isključivo obavlja po pozivu tražitelja područnom uredu HRB-a u trenutku kada je plovilo pripremljeno za pregled i opremljeno svom zahtjevanom opremom
 • Osnovni pregled jahte može se započeti i prije dovršetka postupka upisa jahte u Upisnik jahti
 • Po ishodovanju svih prikupljenih dokumenata potrebno se je obratiti nadležnoj Lučkoj kapetaniji koja po uspješno završenom postupku upisa izdaje Upisni list jahte
 • Presliku prvih 5 stranica Upisnog lista jahte treba dostaviti HRB-u (ne zahtijevaju se originalni dokumenti niti ovjerene preslike)
 • Po uspješnom dovršetku pregleda i upisa jahte (uz prethodno predočenje Upisnog lista jahte), područni ured HRB-a izdaje privremenu "Svjedodžbu o sigurnosti jahte za plovidbu" i Potvrdu o baždarenju
 • Vrijeme trajanja pregleda jahte ovisi o stanju jahte, opsegu pregleda, opremljenosti jahte, te ovisi od slučaja od slučaja. Poželjno je za pregled na istoj lokaciji istovremeno pripremiti što više jahti
 • Radi skraćivanja postupka pregleda preporučuje se datum i mjesto dogovoriti sa područnim uredom HRB-a odmah po zaprimanju pisane obavijesti HRB-a kojem se je područnom potrebno obratiti za osnovni pregled jahte
Prijava