CRS

Pravila za brodice i jahte

PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU JAHTI I BRODICA (Narodne Novine 07/130) sukladno odredbama Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (Narodne Novine 04/181, s dopunama) i Pravilnika o brodicama i jahtama (Narodne Novine 05/27, s dopunama) propisuju tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti brodice i jahte za plovidbu u svezi sa:

 1. Sigurnošću ljudskih života, brodice, jahte ili imovine.
 2. Sprečavanjem zagađivanja pomorskog okoliša uljem, štetnim tvarima, otpadnim vodama i smećem.
 3. Zaštitom morskog okoliša od štetnog djelovanja sustava protiv obraštanja trupa.
 4. Zaštitom na radu, smještajem posade i putnika na jahti i brodici.
 5. Sprečavanjem zagađivanja zraka.
 6. Uvjetima za prijevoz putnika.
 7. Sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

Pravila uključuju odredbe europske Direktive 94/25/EZ s dopunama koje se odnose na:

 1. Temeljne zahtjeve kojima moraju udovoljavati plovila.
 2. Postupke ocjene sukladnosti.
 3. Postupak certifikacije (provedbu odobrenog postupka ocjene sukladnosti i izdavanje potvrde o gradnji).

Pravila se sastoje od četiri odjeljka:

 1. Odjeljak 1. - OPĆENITO
 2. Odjeljak 2. - NADZOR / OCJENA SUKLADNOSTI TIJEKOM GRADNJE BRODICA I JAHTI, kojim se propisuju:
  • temeljni tehnički zahtjevi,
  • postupci ocjene sukladnosti projekta i gradnje plovila,
  • certifikacija plovila za razonodu prema Direktivi 94/25/EZ s dopunama,
  • statutarna certifikacija brodica i jahti hrvatske državne pripadnosti.
 3. 3. Odjeljak 3. - PREGLEDI JAHTI, kojim se propisuju tehničke norme za obavljanje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu jahti.
  U svrhu započinjanja postupka utvrđivanja tehničke prihvatljivosti jahte (plovilo za sport i razonodu duljine trupa veće od 12 metara) i obavljanja osnovnog pregleda potrebno je Hrvatskom registru brodova dostaviti ispunjeni obrazac ZAHTJEV ZA OBAVLJANJEM OSNOVNOG PREGLEDA JAHTE zajedno s prilozima.
 4. Odjeljak 4. - PREGLEDI BRODICA, kojim se propisuju tehničke norme za obavljanje pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu brodica i zahtjeve prilikom gradnje brodica za osobne potrebe.
Prijava