CRS

Imenik certificiranih klijenata

Pretraživanje prema broju potvrde  
  Traži
Pretraživanje prema imenu ili adresi organizacije  
  Traži
Pretraživanje prema opsegu certifikacije  
  Traži
Red br.Crs br.Potvrda br.Norma HRN EU ISOEac kodSimbol na potvrdiDvojna certifik.Organizacija
(naziv, sjedište)
Opseg certifikacijeDatum prvog izdanja potvrdeDatum izdanja važeće potvrdeDatum isteka važeće potvrdeNapomena
             
Command item
     |       
Data pager
Prva stranica Prethodna stranica
Naredna stranica Posljednja stranica
Veličina stranice:
PageSizeComboBox
select
 Stranica 1 od 13, zapisi 1 do 10 od 124.
11 000664 / 092683 9001:2009 85.41, 85.42 (37)HAACRS/BV SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
20000 DUBROVNIK
Branitelja Dubrovnika 29
Sveučilišno obrazovanje u tehničkim, biotehničkim, društvenim i umjetničkim područjima, te pripadne znanstvene i stručne djelatnosti, uključujući stručno usavršavanje i izobrazbu pomoraca u skladu sa zahtjevima konvencije STCW 78 s naknadnim izmjenama i izobrazbu turističkih djelatnika.1999-05-192014-04-022017-04-01 
22 000579 / 092371 9001:2009(37); 85.42HAACRS/BV POMORSKI FAKULTET U SPLITU
21000 SPLIT
Zrinsko - Frankopanska 38
Visokoškolsko obrazovanje i izobrazba, znanstveni i stručni rad, te izdavačka djelatnost za obrazovanje pomoraca i sodnih profesija2000-06-082012-10-232015-10-22 
33 000737 / 092961 9001:200985 (37)HAACRS/BV POMORSKA ŠKOLA ZADAR
23000 ZADAR
Ante Kuzmanića 1
Srednjoškolsko obrazovanje i izobrazba pomoraca2000-11-212015-11-232018-11-22pomorskazd@ss-pomorska-zd.skole.hr
44 000592 / 092422 9001:200950(31)HAACRS/BV BRODOSPAS d.d.
21000 SPLIT
Obala Lazareta 2
Upravljanje teretnim brodovima2000-12-122013-02-142016-02-13 
55 000601 / 092455 9001:200933,35 (34) CRS/BV CONMAR d.o.o.
21000 SPLIT
Marina Držića 8
Konzultacije i vještačenje u pomorstvu, razvoj kompjutorskih programa u pomorstvu2001-02-232013-04-192016-04-18 
66 000678 / 092732 9001:200985 (37)HAA  DIVERSO IMPEX d.o.o.
21000 SPLIT
Velebitska 123
Izobrazba pomoraca, posredovanje pri zapošljavanju pomoraca2001-03-022014-06-182016-05-08Ugov. 2013/12/16
77 000604 / 092444 9001:200985,42 (37)HAACRS/BV POMORSKI FAKULTET U RIJECI
51000 RIJEKA
Studentska 2
"Ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskog doktorskog studija te znanstvena djelatnost i stručni rad u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju tehnologije prometa i transport, pomorstva te multidisciplinarnih studija povezanih sa srodnim i drugim znanstvenim područjima; Izrada znanstvenih i stručnih projekata, elaborata, studija, analiza, vještačenja i drugih stručnih usluga; Organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova i radionica; Ustrojavanje i izvođenje programa stalnog stručnog usavršavanja polaznika u skladu sa zahtjevima Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW 1978) s izmjenama i dopunama, imajući u vidu koncept cjeloživotnog učenja; Izdavaštvo i srodne aktivnosti.“2001-01-192013-04-192016-04-18 
89 000638 / 092472 9001:200985 (37)HAACRS/BV POMORSKA ŠKOLA BAKAR
51222 BAKAR
Nautička 14
Srednjoškolsko obrazovanje i osposobljavanje pomoraca2001-06-222013-07-072016-07-06 
910 000625 / 092470 9001:200981 (37)HAACRS/BV PROMETNO TEHNIČKA ŠKOLA ŠIBENIK
22000 ŠIBENIK
29.listopada 1918 br. 64
Obrazovanje i obuka u cestovnom, pomorskom, poštanskom i telekomunikacijskom prometu2001-06-222013-06-212016-06-20e-mail:silvana.baica@skole.hr
1011 000626 / 092488 9001:200985 (37)HAACRS/BV POMORSKA ŠKOLA SPLIT
21000 SPLIT
Zrinsko-Frankopanska 36
Obrazovanje i obuka za pomorce, ribare i agente pomorskog prijevoza2001-07-132013-06-212016-06-20 

 

 

Prijava