CRS

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom
OPTIMALNI PUT DO CERTIFIKATA

ISO 90011. UVOĐENJE SUSTAVA

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom sukladnog normi EN-ISO 9001:2008 trebalo bi dovesti do neprekidnog poboljšavanj kvalitete i povećanja zadovoljstva kupaca i drugih zainteresiranih strana. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, premda zahtijeva ulaganje ljudskih i materijalnih resursa, odražava se u značajnoj dugoročnoj koristi za organizaciju.

2. CERTIFIKACIJA SUSTAVA

Certifikacija obavljena od strane akreditiranog certifikacijskog tijela jamči zainteresiranim stranama dodatno povjerenje u organizaciju, a u određenim područjima je preduvjet za obavljanje djelatnosti.

3. IZBOR CERTIFIKACIJSKOG TIJELA
4. Ako je Vaš izbor CRS, odgovore možete dobiti na:Prijava