CRS

Brodovi unutarnje plovidbe

Hrvatski registar brodova pruža usluge statutarne certifikacije brodova unutarnje plovidbe sukladno odredbama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (N.N. 109/2007), temeljem Pravila za tehnički nadzor brodova unutarnje plovidbe.

Predmetna Pravila bave se svim aspektima sigurnosti života i imovine na unutarnjim plovnim putovima, kao i zaštitom okoliša na unutarnjim vodama. U tu svrhu Pravila propisuju prihvaćene i primjenljive norme glede:

  • konstrukcije trupa objekata unutarnje plovidbe;
  • sigurnosti i pouzdanosti porivnog stroja, pomoćnih strojeva, uređaja i sustava;
  • stabiliteta, pregrađivanja i nadvođa;
  • radioopreme, pomagala za navigaciju i sredstava za signalizaciju;
  • zaštite pri radu i smještaju posade i putnika;
  • sprečavanja zagađivanja s objekata unutarnje plovidbe;
  • baždarenja plovnih objekata unutarnje plovidbe.

Bez obzira da li gradite novi plovni objekt ili trebate informaciju u svezi pregleda ili preinake postojećeg plovnog objekta unutarnje plovidbe za detaljne informacije možete se obratiti ili nas posjetiti u Područnom uredu Hrvatskog registra brodova u Zagrebu na adresi Rudeška 89-91, 10000 Zagreb, tel. 01 3872 444, faks. 01 3872 357.

Prijava